Sürdürülebilirlik

Geleceğimize gururla miras bırakabileceğimiz bir gezegen için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sürdürebilirlik

Buket Textile olarak; ar-ge projelerimizden yatırımlarımıza, üretimde malzeme seçiminden enerji kullanımına, doğal kaynakların korunmasından atık kaynakların değerlendirilmesine kadar, büyük-küçük her adımımızda sürdürülebilirlik var.

 

Bu bağlamda, sürdürülebilirliği araçtan ziyade amaç olarak benimseyen kurumlar ve toplumlar, yaşadıkları çevreye karşı sorumluluklarını da yerine getirmiş olurlar. Çünkü sürdürülebilirlik tam olarak da budur.

 

Başta üzerinde yaşadığımız yer küre olmak üzere, bağlı ve ilgili olduğumuz herkes, her şey ve her yere karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatır ve etik davranmamızı sağlar.

 

Geleceğimize gururla miras bırakabileceğimiz bir gezegen için var gücümüzle çalışıyoruz.

“Her yenilik mutlaka kaynaklara dönüşle başlar”
Edgar Morin

Doğaya Saygı
Buket Textile, endüstriyelleşmenin getirdiği sorumlulukları aklı ve kalbiyle kabullenmiş bir marka. Bu da üretimimizin her basamağında doğanın dengesine büyük bir saygı göstererek hareket etmemizi sağlıyor. Tercih ettiğimiz kumaşların yolculuğundan boyar maddelerimizdeki kimyasallara kadar her detayı önemsiyoruz. Çünkü bu bizim tabiat anaya duyduğumuz minnetin bir göstergesi ve bunun için uluslararası kuruluşların çözümlemelerine uyumlu çalışıyoruz.
Az Tüketerek Çok Üretmek Mümkün
İklim ve çevre koruma amacıyla bir araya gelen öncü şirketlerin belirlediği standartlar, Buket Textile optimizasyon hedeflerinin bir parçası haline geldi. CPI2‘nin yenilikçi yaklaşımları ile enerji tüketimimizde % 8’e varan bir düşüş sağladık.
Higg Endeksi
Verilerimiz, şeffaflık ilkemize uygun olarak uzman kuruluşlarla paylaşılıyor. Higg Index kriterleri çerçevesinde üretim süreçlerimize yön veriyoruz ve hem çalışanlarımıza hem de çevreye sağladığımız pozitif katkıyı yukarı çekmeyi amaçlıyoruz.
Gücümüzü Güneşten Alıyoruz
Markamızın geleceğini doğa dostu olarak şekillendirmeye kararlıyız. Bu yüzden Buket Textile çatısı altında bir güneş enerjisi santrali kurduk ve planlarımıza sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı da dâhil ettik.
İnsan
İnsan hakları, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, endüstriyel ilişkiler, eşitlik, disiplin ve sosyal projeler ele alınır.
Çevre
Enerji, su ve atık su, atıklar, verimlilikler, kimyasal yönetim titizlikle değerlendirilir ve kayıt altına alınır.
Materyal
Hammaddelerin, tedarik zincirinin, üretim koşullarının ve son mamullerin belgelendirilmesini sağlar.
Post Consumer / Preconsumer Recycle
Çevrenin korunmasına yardımcı olmak amacıyla geri dönüşümlü iplikler kullanarak üretim yapmaktayız. Kullanılmış bir ürünün tekrardan değerlendirilmesi veya kullanılması üzere hayat döngüsüne katılmasını sağlıyoruz.
Sürdürebilirlik Sertifikalarımız