Toplantı

Toplantı

Buket Textile insanlığın güzel giyinmesi adına her fikrin peşinde koşan, çalışan ve üreten bir firmadır. İleri görüşlülük ve planlamaların yapıldığı aynı zamanda hayal gücünün birlik halinde geliştiği noktada toplantılar yapılarak vizyon güncellemesi yapılmaktadır.

Toplantıların zamanlamaları farklı olsa da konumuz hep aynı kalacaktır. Üretmek daha iyisini ve en iyisini üretmek anlayışı ile şekillenen konunun en temel gayesi insanlığın en güzel ve en kaliteli ürünlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

Teknoloji, içinde barındırdığı toplumsal düzenin köklü değerini kapsayan bir sistem olarak görülmelidir. Bu asla basitçe bir aletler ya da cihazlar meselesi değildir.
John Zerzan
Toplantı Galeri